Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Hasiči upozorňují změny v předpisech o PO

Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Sdružení revizních techniků komínů Zlínského kraje ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje a Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených
na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a
revize komínů / spalinové cesty/.
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 - o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného nařízení je mimo jiné uvedeno,
že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen
„spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vniku požáru.
Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru a
úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva musí se
provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách
stanovených tímto nařízením vlády.

Více naleznete na:
hzs-zlkraje.cz/data/file_downloads/Informace-kominy.pdf

Zdroj: HZS Zlínského kraje